Awilco Eco Tankers

Awilco Eco Tankers

Awilco Eco Tankers Holding AS er et norsk-basert tankrederi. Selskapet eier og drifter fire 300,000 dødvekttonns råoljetankskip. Skipene er ECO VLCCer levert fra Daewoo (DSME) verft i Sør-Korea i 2016.

Miljøvennlige skip

Med sin nye skrogform og ekstra miljøbesparende utstyr er skipene blant de mest miljøvennlige på de syv hav. Betydelig lavere bunkersforbruk vil i vesentlig grad bidra til å redusere utslipp til både atmosfære og sjø.

Kommersiell og teknisk drift

Awilco Eco Tankers’ kommersielle og driftsorganisasjon er lokalisert i Oslo. Awilco Technical Management AS har teknisk drift for de tre skipene Eco Leader, Eco Future og Eco Seas, mens Wallem Shipmanagement Limited har teknisk drift for skipet Eco Queen.

Eierskap

Awilco Eco Tankers Holding AS ble etablert i 2014 og er eiet 50/50 av Awilco Shipping AS og WLR/TRF Shipping. Awilco Shipping AS er et heleiet datterselskap av Awilco AS, shipping og offshore delen i Awilhelmsen-konsernet. WLR/TRF Shipping er et datterselskap av Transportation Recovery Fund, et investeringsfond etablert av Astrup Fearnley gruppen og WL Ross & Co.

Tilbake til ‘Shipping & Offshore’