Awilco Eco Tankers

Awilco Eco Tankers

Awilco Eco Tankers Holding AS er et norsk-basert tankrederi. Selskapet eier og drifter fire 300,000 dødvekttonns råoljetankskip. Skipene er ECO VLCCer levert fra Daewoo (DSME) verft i Sør-Korea i 2016.

Miljøvennlige skip

Med sin nye skrogform og ekstra miljøbesparende utstyr er skipene blant de mest miljøvennlige på de syv hav. Betydelig lavere bunkersforbruk vil i vesentlig grad bidra til å redusere utslipp til både atmosfære og sjø.

Kommersiell og teknisk drift

Awilco Eco Tankers’ kommersielle og driftsorganisasjon er lokalisert i Oslo. Awilco Technical Management AS har teknisk drift for de fire skipene Eco Leader, Eco Future, Eco Queen og Eco Seas.

Eierskap

Awilco Eco Tankers Holding AS ble etablert i 2014 og er eiet 50/50 av Awilco Shipping AS og WLR/TRF Shipping. Awilco Shipping AS er et heleiet datterselskap av Awilco AS, shipping og offshore delen i Awilhelmsen-konsernet. WLR/TRF Shipping er et datterselskap av Transportation Recovery Fund, et investeringsfond etablert av Astrup Fearnley gruppen og WL Ross & Co.

Tilbake til ‘Shipping & Offshore’