Awilco Container

Awilco Container element og logo

Awilco Container AS er et norskbasert containerrederi. Selskapet eier en flåte på fire skip som opererer i Intermediate-segmentet 3000-6000 TEU. Ett skip er heleide av Awilco Container AS, mens tre skip eies sammen med WLR/TRF Shipping S.a.r.l. på 50-50 % basis.

Navn TEU Byggeår Verft Eierskap
AS Morgana 4300 2010 Hyundai Heavy Industries 100% Awilco Container AS
Alabama 4250 2010 Jiangsu 50-50 eiet av Awilco Container AS og WLR/TRF Shipping
Tejas 4250 2011 Jiangsu 50-50 eiet av Awilco Container AS og WLR/TRF Shipping
Mattina 4300 2007 Hyundai Heavy Industries 50-50 eiet av Awilco Container AS og WLR/TRF Shipping

Eierskap

Awilco Container AS ble etablert i 2017 og eies 100 % av Awilco AS, shipping og offshore delen i Awilhelmsen-konsernet. WLR/TRF Shipping S.a.r.l. er et datterselskap av Transportation Recovery Fund, et investeringsfond etablert av Astrup Fearnley gruppen og WL Ross & Co.

Tilbake til ‘Shipping & Offshore’