Awilco Drilling

Awilco drilling element logo

Awilco Drilling PLC er en britisk basert boreentreprenør som eier og driver de to oppgraderte, halvt nedsenkbare boreriggene WilPhoenix og WilHunter. Selskapet har også bestilt to nye, halvt nedsenkbare borerigger fra KeppelFELS verft i Singapore. Riggene skal leveres i 1. kvartal 2021 og i 1. kvartal 2022. I tillegg har Awilco Drilling uavhengige opsjoner på ytterligere to rigger av samme design; Moss CS60 ECO MW. Riggene bygges for bruk i værharde områder og vil bli utstyrt og sertifisert for boring på norsk kontinentalsokkel, inkludert Barentshavet, på vanndyp inntil 5000 fot.

Awilco Drilling ble opprettet i desember 2009 i forbindelse med oppkjøpet av de to halvt nedsenkbare boreriggene WilPhoenix og WilHunter. Selskapet er registrert i England og Wales, og har kontor i Aberdeen, Skottland (Storbritannia).

Awilco Drilling PLC er notert på Oslo Børs under tickerkoden AWDR. Awilhelmsen-gruppen er største aksjonær med 37,1% av aksjene. Awilco Drilling PLC har serviceavtaler med Awilco AS (og relaterte selskaper) for visse management-tjenester.

Tilbake til ‘Shipping & Offshore’