Awilco Eco Tankers

Awilco Eco Tankers

Awilco Eco Tankers Holding AS er et norsk-basert tankrederi. Selskapet eier og drifter fire 300,000 dødvekttonns råoljetankskip. Skipene er ECO VLCCer levert fra Daewoo (DSME) verft i Sør-Korea i 2016.

Miljøvennlige skip

Med sin nye skrogform og ekstra miljøbesparende utstyr er skipene blant de mest miljøvennlige på de syv hav. Betydelig lavere bunkersforbruk vil i vesentlig grad bidra til å redusere utslipp til både atmosfære og sjø.

Kommersiell og teknisk drift

Awilco Eco Tankers’ kommersielle og driftsorganisasjon er lokalisert i Oslo. Awilco Technical Management AS har teknisk drift for de fire skipene Eco Leader, Eco Future, Eco Queen og Eco Seas.

Tilbake til ‘Shipping & Offshore’