Awilco Technical Services

Awilco Technical Services

Awilco Technical Services AS (ATS) ble etablert i 1975 og er et heleid datterselskap av Awilco AS.

Ansvarsområder

ATS har ansvaret for teknisk drift og bemanning av gruppens skip, samt nybygg og ombyggingsprosjekter. I dag drifter ATS råoljetankere og LNG skip eiet av Awilco AS gjennom Awilco Shipping AS og Awilco LNG ASA.

Erfaring

ATS’ erfaring med gjennomføring av prosjekter, og forvaltningen av disse, har gjort ATS svært kompetente til å vurdere og administrere marine investeringer for Awilco AS. ATS tar en aktiv del fra tidlig evaluering av en mulig investering til ferdigstillelse og levering av et prosjekt, som i de fleste tilfeller også fører til ansvar for den daglige driften av prosjektet.

Misjon

ATS misjon er marin transport med høy kvalitet gjennom sikker og miljøvennlig drift.

Hovedmål

Vårt hovedmål er en sikker og effektiv drift med:
– Ingen ulykker
– Ingen personskade
– Ingen miljøskader
– Ingen skade på utstyr

Tilbake til ‘Shipping & Offshore’