Eiendom

Eiendom

Linstow AS er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter både i Norge og i utlandet. I Norge har Linstow en sentral eierrolle i flere store utviklingsprosjekter, i tillegg til å eie og forvalte kontor, helse, hotell og parkeringseiendommer. Selskapet har en stor del av sine aktiviteter i Baltikum, primært innen hotell- og kjøpesenter-markedet, hvor man eier totalt syv hoteller og to kjøpesentre sentralt plassert i de største byene i de baltiske landene. Forøvrig eier Linstow et ferieanlegg i Portugal og et hotell i St. Petersburg, Russland.

En viktig aktør i store byutviklingsprosjekter

Linstow er anerkjent for å være en viktig aktør i store byutviklingsprosjekter, både i Norge og i Baltikum. Deltakelse i komplekse eiendomsprosjekter omfatter engasjement i byplanlegging og å synliggjøre miljøspørsmål. Linstow er gjennom sitt eierskap i Oslo S. Utvikling AS en stor aktør i utviklingen av Bjørvika, et sentralt område midt i Oslo som gjennomgår den største byutvikling i moderne tid.

Miljø og bærekraft

Linstow har i mange år jobbet grundig og systematisk for å skape miljøbevisste medarbeidere og utvikle miljøkvaliteten i Linstows bygg. Nye bygg miljøklassifiseres og -sertifiseres etter BREEAM-standarer.

Ansatte og hovedkontor

Linstow AS har ca. 800 ansatte og hovedkontoret ligger på Tjuvholmen i Oslo.

Eierskap

Linstow er heleid av Awilhelmsen AS siden 1999. Selskapet i sin nåværende form er resultatet av en fusjon i 1998 mellom Linstow Eiendom AS og Nydalens Compagnie ASA.

Real estate Ülemiste
Ülemiste shoppingsenter i Tallinn, Estland