Shipping & Offshore

Awilco element og logo

Awilhelmsen har vært i shipping siden etableringen i 1939. Awilco AS er shipping og offshore delen av Awilhelmsen-konsernet, og er i dag et privateid selskap lokalisert i Oslo med fokus på investeringer i og drift av shipping og offshore eiendeler, samt finansielle investeringer innen blant annet fornybar energi, karbonfangst og -utnyttelse (CCU) og landbasert fiskeoppdrett.

Selskapet

Awilco har siden etableringen i 1939 eid og drevet skip og rigger innenfor ulike shipping- og offshoresegmenter, inkludert de tidligere børsnoterte selskapene Awilco Offshore og Ocean HeavyLift. Selskapet har omfattende intern kommersiell og teknisk kompetanse innen drift, konverteringer og nybygg med sterk track-record og har en aktiv rolle inn i alle de tre børsnoterte selskapene selskapet etablerte; Awilco LNG ASA, Awilco Drilling PLC og Integrated Wind Solutions ASA. Awilco har i tillegg en betydelig finansiell portefølje med fokus på blant annet fornybar energi, karbonfangst og -utnyttelse (CCU) og landbasert fiskeoppdrett.

Miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG)

Awilco arbeider systematisk og kontinuerlig for å ivareta og forbedre miljømessige, sosiale og strukturmessige sider i vår virksomhet. Temaene har vært i fokus helt siden Awilcos oppstart, men fra 2019 har selskapet utarbeidet en komplett og årlig ESG-rapport.

Klikk her for å lese Awilcos ESG rapport for 2021

Eierskap

I dag eier Awilco 38,6% av aksjene i Awilco LNG ASA (ALNG) og 39,4% av aksjene i Integrated Wind Solutions ASA (børsnotert i mars 2021). I tillegg forvaltes eierskapet på 37,1% i Awilco Drilling PLC på vegne av Awilhelmsen-konsernet. Awilco Technical Services AS (ATS) er et heleid teknisk management selskap av Awilco AS, og har den tekniske forvaltningen av de to skipene til Awilco Eco Tankers og begge skipene til Awilco LNG. Awilco er et heleid datterselskap av Awilhelmsen AS.
- Integrated Wind Solutions
- Awilco Drilling
- Awilco LNG
- Awilco Technical Services

Awilco skorstein og flagg