Shipping & Offshore

Awilco element og logo

Awilhelmsen har vært i shipping siden etableringen i 1939. Awilco AS er shipping og offshore delen av Awilhelmsen-konsernet, og er i dag et privateid selskap lokalisert i Oslo med fokus på investeringer i og drift av shipping og offshore eiendeler.

Selskapet

Selskapet har eid og drevet skip og rigger innenfor ulike shipping- og offshoresegmenter og har omfattende in-house kommersiell og teknisk kompetanse med sterk track-record, inkludert de tidligere børsnoterte selskapene Awilco Offshore og Ocean HeavyLift.

Eierskap

I dag eier Awilco 38,6% av aksjene i Awilco LNG ASA (ALNG), 50% av Awilco Eco Tankers Holding AS og 100% av aksjene i Awilco Container AS. I tillegg forvaltes eierskapet på 37,1% i Awilco Drilling PLC på vegne av Awilhelmsen-konsernet. Awilco Technical Services AS (ATS) er et heleid teknisk management selskap av Awilco AS, og har den tekniske forvaltningen av de fire skipene til Awilco Eco Tankers og begge skipene til Awilco LNG. Awilco er et heleid datterselskap av Awilhelmsen AS.

- Awilco Container
- Awilco Drilling
- Awilco Eco Tankers
- Awilco LNG
- Awilco Technical Services

Awilco skorstein og flagg