>

Awilhelmsen AS er et privateid investeringsselskap med hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har følgende forretningsområder: cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel, og finansielle investeringer.

Vår visjon er å være et ledende, kompetansedrevet industrielt investeringsselskap for våre eiere, ansatte, egeneide virksomheter og forretningspartnere.